วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558


ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมถะกล่าวรายงานตนเอง
คุณครูสุนีย์ กล่าวรายงานตนเอง

คณะครูโรงเรียนวัดสมถะร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คุณครูศิริพรกล่าวความประทับในโรงเรียนวัดโคกทอง

น่ารักใสๆต้องคณะครูโรงเรียนวัดสมถะ

คุณครูบุษยา กล่าวความประทับโรงเรียนวัดโคกทอง

คณะครูโรงเรียนวัดสมถะสู้ตาย

คุณครูภคินีร่วมกล่าวความรู้สึกเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น